Till huvudinnehåll

Förtroende för staten – förvaltningspolitiska utvecklingsområden och prioriteringar 2017–2018

2017:103
Publicerad: 2017-05-31

Att medborgarna har förtroende för statsförvaltningen är nödvändigt för att staten ska kunna hantera större utmaningar framöver. Förtroende för staten står därför i centrum i Statskontorets analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden 2017–2018.

Statskontoret lyfter fram tre frågor som kommer att vara aktuella de kommande åren och som knyter an till allmänhetens förtroende för staten. Vi tar upp

  • arbetet med att förebygga korruption
  • myndigheternas informationsarbete
  • trenden mot att se staten som en koncern.

I promemorian redovisar vi också inriktningen för Statskontorets förvaltningspolitiska arbete 2017–2018.