Till huvudinnehåll

Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel

OOS 31
Publicerad: 2017-03-07

Enligt myndighetsförordningen ska myndigheter samarbeta och samverka. Detta för att ta tillvara fördelar för enskilda myndigheter såväl som för staten som helhet. Men vad bidrar till en framgångsrik samverkan, vilka utmaningar och hinder finns det för samverkan mellan myndigheter och vilken nytta ser myndigheter av att samverka? Detta är frågor som vi får svar på i denna antologi.

Utgångspunkt är 10 exempel på samverkan mellan två eller flera myndigheter. I antologin delger personer med lång erfarenhet från ledande befattningar i staten oss sina erfarenheter och reflektioner kring samverkan.

Antologin syftar till att bidra med underlag för att öka kunskapen om hur samverkan i staten fungerar i praktiken. Redaktör för antologin är Ann-Christin Nykvist.