Till huvudinnehåll

Myndigheternas personalansvarsnämnder

OOS 35
Publicerad: 2018-10-19

De flesta statliga myndigheter har en personalansvarsnämnd. Nämnden behandlar olika slag av förseelser som de anställda kan göra sig skyldiga till, och fattar beslut om eventuella påföljder.

Statskontoret har kartlagt personalansvarsnämndernas arbete under perioden 2013 till 2017. I rapporten redovisar vi bland annat hur personalansvarsärendena fördelades mellan olika myndigheter och vilka påföljder som personalansvarsnämnderna beslutade. Vi beskriver också hur myndigheterna har organiserat sina personalansvarsnämnder samt hur arbetet bedrivs och fungerar.

Många av de ärenden som tas upp i personalansvarsnämnden berör olika aspekter av myndigheternas förvaltningskultur. I rapporten diskuterar vi och ger exempel på hur myndigheterna kan ta vara på erfarenheterna från personalansvarsnämnderna i sitt arbete för en god förvaltningskultur.