Till huvudinnehåll

Strategier och handlingsplaner. Ett sätt för regeringen att styra?

OOS 33
Publicerad: 2018-02-14

Regeringen har presenterat strategier och handlingsplaner på en rad områden. I den här rapporten har Statskontoret studerat knappt 60 strategier från perioden 2010 till 2016. Syftet har varit att undersöka motiven till att ta fram strategier och vilken roll de kan spela i regeringens styrning.

Strategierna skiljer sig mycket åt, både till form och innehåll. De spänner dock ofta över flera sektorer och riktar sig till olika aktörer. Trots att strategier inte är några formella styrinstrument så kan de bidra till en bättre styrning. De kan bland annat skapa överblick och beskriva sambanden mellan olika åtgärder och aktörer.

Detta är Statskontorets tredje studie på temat otraditionella styrformer. De två tidigare handlade om nationella samordnare (2014) respektive överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (2015).