Till huvudinnehåll

På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens utveckling

OOS 40
Publicerad: 2020-10-09

Vår studie av den statliga tillsynens utveckling visar att tillsynens kostnader har ökat och att det efterfrågas en tillsyn som bidrar mer till lärande och verksamhetsutveckling.

Den sammanlagda kostnaden för den statliga och den kommunala tillsynen har mer än fördubblats sedan 2002. För 2018 beräknas den uppgå till minst 10 miljarder kronor. Kostnaden för enbart de statliga tillsynsmyndigheterna var ca 6,4 miljarder kronor. År 2002 var den ca 2,3 miljarder kronor.

En viktig lärdom från vår undersökning är att en effektiv tillsyn måste vara anpassad till den verksamhet som ska tillsynas. De verksamheter som tillsynas skiljer sig ofta mycket från varandra. Det får konsekvenser för tillsynens utformning och genomförande.

Vårt syfte med studien är att fördjupa kunskapen om tillsyn som förvaltningspolitiskt instrument och beskriva tillsynens utveckling i ett längre perspektiv.