Till huvudinnehåll

Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten

2021:1
Publicerad: 2021-01-29

Statskontoret har sett över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige och övervägt om organiseringen bör förändras.

I dag delar kommuner, ideella föreningar och staten på ansvaret för internationella adoptioner. Kommuner utreder, ideella föreningar förmedlar och staten utövar tillsyn.

Statskontoret bedömer att nuvarande organisering är ändamålsenlig och ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten. Andra organiseringsalternativ, som att staten övertar förmedlingsansvaret, skulle tillgodose rättssäkerheten och barnrättsperspektivet i lägre utsträckning samtidigt som kostnaderna för verksamheten skulle bli högre.

Internationella adoptioner har efter hand blivit allt mer säkra och trygga, både för barnen och för de som adopterar. Samtidigt finns det vissa risker med adoptionsverksamheten. Det är svårt att fullt ut garantera rättssäkerheten och barnrättsperspektivet i varje enskilt adoptionsfall. Förmedlingarna riskerar också avveckling om antalet adoptioner fortsätter att minska. Statskontoret bedömer därför att det finns ett utrymme för alla inblandade aktörer att ytterligare förbättra sitt arbete. Statskontoret lämnar bland annat förslag på hur kommunerna kan förbättra sina medgivandeutredningar och hur tillsynsmyndigheten MFoF kan förbättra sin tillsyn.