Till huvudinnehåll

Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden – Delrapport 4: Andra året med den nya spelregleringen

2021:5

Svenskarnas spelande hos företag utan svensk spellicens ökade under förra året. Myndigheterna har också svårt att stoppa de olicensierade företagen från att rikta spel mot svenska spelare. Det konstaterar Statskontoret i en uppföljning av hur den svenska spelmarknaden fungerade 2020.

Företag som inte har en svensk licens att bedriva spelverksamhet betalar inte skatt i Sverige. De följer heller inte den svenska spelregleringen i övrigt, till exempel när det gäller att motverka överdrivet spelande hos sina kunder. Under 2020 skedde uppskattningsvis 15 procent av svenskarnas spelande på onlinekasino och vadhållning hos företag som står utanför den reglerade marknaden. Under 2019 var motsvarande andel 12 procent. Före omregleringen av spelmarknaden, det vill säga innan den 1 januari 2019, var andelen över 50 procent.

– Omregleringen har bidragit till att en betydligt större del av spelandet sker hos företag med svensk licens, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. Men det är bekymrande att spelandet utanför den reglerade marknaden ökade under förra året. Därför behövs ytterligare åtgärder för att styra spelandet till den reglerade svenska marknaden.

Statskontoret konstaterar också att möjligheten att numera kunna stänga av sig från spel på Spelpaus.se ger bättre förutsättningar för att motverka spelproblem. Antalet personer som använder verktyget har ökat under 2020.

– Spelpaus.se fyller en viktig funktion för att motverka överdrivet spelande, säger Annelie Roswall Ljunggren. Men vi ser att en del personer som stänger av sig fortsätter att spela hos företag utan svensk licens, som inte omfattas av avstängningen. Vi tror också att Spelpaus kan samspela bättre med de möjligheter som finns till vård och stöd.

Spelmarknaden omreglerades 2019. Omregleringen innebär bland annat att fler företag kan få licens i Sverige för att erbjuda kasinospel och vadhållning. Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera omregleringen. I den aktuella rapporten följer Statskontoret upp spelmarknaden två år efter omregleringen. Det är den fjärde av fem rapporter inom uppdraget.