Till huvudinnehåll

Effektiv ärendehandläggning i staten - En studie av hur statliga myndigheter kan arbeta för att effektivisera sin ärendehandläggning

OOS 46

Statskontoret har genomfört en studie om statliga myndigheters arbete med att effektivisera sin ärendehandläggning – Effektiv ärendehandläggning i staten. Studien ska vara ett kunskapsunderlag för statliga myndigheter som vill arbeta med att effektivisera ärendehandläggningen.

Studien bygger i hög grad på iakttagelser och slutsatser från ett stort antal av Statskontorets regeringsuppdrag under senare år, där vi analyserat hur olika myndigheter arbetar med att effektivisera ärendehandläggningen.

Myndigheterna genomför många olika åtgärder för att effektivisera sin handläggning. Åtgärderna kan sorteras in i de fyra tillvägagångssätten processorienterat arbetssätt, automatiserad handläggning, behovsanpassade kontaktvägar för kunder samt effektiva handläggarstöd. I studien beskriver och analyserar vi dessa tillvägagångssätt närmare genom att bland annat belysa framgångsfaktorer, utmaningar och goda exempel.

Studien tar även upp risker och utmaningar i regeringens styrning, som regeringen behöver ta hänsyn till när den styr mot effektivisering hos myndigheterna.