Till huvudinnehåll

Hur ska Jordbruksverket nå en ekonomi och verksamhet i balans? En analys av förutsättningar och vägar framåt

2022:2
Publicerad: 2022-03-10

Statskontoret har analyserat verksamheten vid Jordbruksverket. I uppdraget har ingått att lämna förslag på åtgärder som myndigheten respektive regeringen bör vidta för att myndigheten ska uppnå en verksamhet och ekonomi i balans.

Statskontoret föreslår att regeringen bör ge Jordbruksverket ett ökat förvaltningsanslag från och med 2023. Skälen till vår bedömning är att Jordbruksverket har små möjligheter att minska sina kostnader, åtminstone under de närmsta åren. Det gäller både EU-stödhanteringen, till exempel kostnader för it och kontroller. Det gäller också myndighetens övriga verksamhet. Det är dessutom osäkert i vilken grad myndighetens effektiviserings­åtgärder kommer att leda till minskade kostnader. Att tona ner uppgifter i myndighetens instruktion eller flytta uppgifter till någon annan myndighet kommer inte heller bidra till att Jordbruksverket når en ekonomi och verksamhet i balans.

Vi bedömer att förändringarna i Jordbruksverkets styrning och organisation har gjort myndigheten bättre rustad för framtida utmaningar och för att hantera ett högre förvaltningsanslag. Men myndigheten bör förbättra sin redovisning och kommunikation. Sammantaget behöver Jordbruksverket och regeringen ge varandra bättre förutsättningar och visa större förståelse för varandras perspektiv.