Till huvudinnehåll

Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden – Slutrapport

2022:5
Publicerad: 2022-04-01

Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 när Sverige fick en ny spelreglering. Statskontoret har på uppdrag av regeringen under 2018–2022 utvärderat effekterna av omregleringen, bland annat när det gäller kanaliseringen och konsumentskyddet på spelmarknaden.

Statskontoret bedömer att spelmarknaden fungerar bättre 2021 än 2018. Omregleringen har förbättrat förutsättningarna att nå riksdagens mål för spelområdet om att spelmarknaden ska vara under offentlig kontroll, ha ett starkt konsumentskydd och värna intäkterna från spel till föreningslivet och staten.

Den viktigaste effekten av omregleringen är att den svenska statens kontroll över spelmarknaden har ökat. Efter omregleringen har kanaliseringen – andelen av svenskarnas spelande som sker hos företag med licens i Sverige – ökat betydligt. Det innebär att en större del av spelandet sker hos spelföretag som följer svensk spellagstiftning och betalar skatt i Sverige. Statens ökade kontroll över spelmarknaden innebär också att staten får bättre möjligheter att bland annat motverka matchfixning och reglera innehållet i spelreklamen.

Omregleringen har lett till att konsumentskyddet på spelmarknaden har stärkts. Den nya spelregleringen innebär att det införts hårdare krav för spelföretagen när det gäller spelansvar och marknadsföring. En viktig del i detta är den nya regeln om omsorgsplikt som innebär att spelföretagen ska ta ansvar för att motverka spelproblem bland sina kunder. Trots att konsumentskyddet stärkts så går det att göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av spelande. För att omsorgsplikten ska fungera effektivt behövs det mer kunskap om vad åtgärder till följd av omsorgsplikten får för effekter för spelarnas beteende. Det behövs även en tydligare reglering av hur spelföretagen får behandla personuppgifter för att motverka överdrivet spelande.

Omregleringen har i hög grad bevarat förutsättningarna för föreningslivet att ta del av intäkterna från spel, med undantag för de föreningar som står bakom bingohallarna. Även statens förutsättningar att ta del av intäkterna från spel har bevarats i hög grad.