Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Remissvar

Vi är en viktig remissinstans och besvarar mellan 100 och 200 remisser varje år.

Våra remissvar från de senaste tre åren finns tillgängliga för nedladdning i pdf. Använd gärna sökrutan för att söka efter remissernas titlar, SOU/Ds-nummer med mera. 

Söker du ett äldre remissvar, kontakta vår registrator.

Våra senaste remissvar