Till huvudinnehåll

Om våra publikationer

Statskontoret är regeringens oberoende utredningsresurs som analyserar statlig och statligt finansierad verksamhet. Vi gör även ett antal egeninitierade skrifter varje år, utifrån våra uppdrag att följa upp förvaltningspolitiken och att främja en god förvaltningskultur.

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och på uppdrag av regeringen. Rapporterna används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet. Regeringen lägger varje år ca 20–30 utredningsuppdrag till Statskontoret som resulterar i en rapport.  

> Att lägga uppdrag på Statskontoret

> Pågående uppdrag

Myndighetsanalyser

En myndighetsanalys är en bred genomlysning av en myndighets förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar. Myndighetsanalyserna görs utifrån en modell som Statskontoret tagit fram på uppdrag av regeringen. Vi analyserar också andra organisationsformer och utgår även i dessa utredningar från modellen.

> Vår modell för myndighetsanalyser

> Våra myndighetsanalyser

Om offentlig sektor

Om offentlig sektor är en skriftserie som speglar och analyserar förvaltningens och förvaltningspolitikens utveckling. Skrifterna belyser aktuella företeelser eller förestående utmaningar inom den offentliga sektorn. Statskontoret väljer ämnen för skriftserien utifrån löpande dialog med Regeringskansliet och andra delar av den offentliga förvaltningen eller forskningen.

> Skrifter i serien Om offentlig sektor

Årliga uppföljningar

Statskontoret har ett antal återkommande rapporter som utkommer med nya upplagor varje år.

  • I Statsförvaltningen i korthet redovisar vi varje år information om den statliga förvaltningens struktur och organisation.
  • I Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner sammanställer vi en översiktlig bild av hur den statliga styrningen utvecklas.

God förvaltningskultur

Statskontoret tar fram skrifter och handböcker som syftar till att stödja myndigheterna i deras arbete att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur och att arbeta mot korruption.

> Skrifter och handböcker om förvaltningskultur

Hitta och läsa publikationer

På vår webbplats finns publikationer från 2017 och framåt att läsa direkt i din webbläsare. De flesta av våra rapporter går också att beställa i tryckt form. Om du vill skriva ut själv finns en PDF-fil att ladda ner. Äldre publikationer från 2006-2016 finns tillgängliga endast i pdf-format.

> Sök publikationer publicerade 2006 och senare