Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på rapporter

Utredningar och utvärderingar

På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar  inom alla sektorer.

Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering.

Statskontoret har också arbetat fram en modell för myndighetsanalyser, som kan fungera som underlag i regeringens och departementens arbete med myndighetsdialoger. Läs mer om våra myndighetsanalyser.

Pågående utredningar