Till huvudinnehåll

Öppna data

Statskontoret tillhandahåller statistik från våra årliga uppföljningar av den offentliga sektorns utveckling och sjukfrånvaron i staten som öppna data.

Öppna data är digital information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. Det är fritt att använda informationen.

Statsförvaltningens utveckling

Statskontoret följer löpande utvecklingen inom statsförvaltningen. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av den statsförvaltningens omfattning och organisation i Sverige. I tabellen går det t.ex. att få fram vilka som är de största myndigheterna.

Antal årsarbetskrafter inom statliga myndigheter 2021 (Excel).
Totalt. Med departementstillhörighet, ledningsform, instruktion m.m.

Materialet bygger på data från Statistiska centralbyrån och Domstolsverket med kompletteringar gjorda av Statskontoret.

Sjukfrånvaron i staten

Årligen sammanställer vi siffror över sjukfrånvaron i staten.

Sjukfrånvaron i staten 2016-2020 (Excel).
Totalt och utifrån verksamhetsområden. Indelat efter år.

Sjukfrånvaron i staten 2020 (Excel).
Totalt och utifrån verksamhetsområden. Indelat efter kön, ålder och långtidsfrånvaro.

Materialet bygger på data från Ekonomistyrningsverkets Hermes-databas och myndigheternas årsredovisningar.