Till huvudinnehåll

Fakta om statsförvaltningen

Statskontoret har i uppdrag att följa och beskriva den offentliga sektorns utveckling. Här redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter. I vår öppna data hittar du detaljerad information om myndigheterna som till exempel antal årsarbetskrafter, ledningsform och departementstillhörighet.