Till huvudinnehåll

Statskontoret har i uppdrag att följa och beskriva den offentliga sektorns utveckling. Här redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.