Till huvudinnehåll

Myndighetschefens roll – i spänningsfältet mellan politik och praktik

Myndigheternas uppgift är att genomföra den politik som regering och riksdag beslutar om. Samtidigt är myndigheterna organisatoriskt fristående från regeringen, och myndighetens ledning ansvarar själv för hur de ska utföra sin verksamhet. Det innebär att de statliga myndighetscheferna har en central, och ibland svår, roll när det gäller att göra praktik av politiskt fattade beslut.

2022-12-05, kl 09:30 - 11:00

Förväntningarna på de som kliver in i rollen som myndighetschef är ofta höga. Hur myndighetscheferna agerar och utför sina uppgifter får stor betydelse för verksamheten och myndighetens förvaltningskultur. Det påverkar i sin tur allmänhetens förtroende för både myndigheten och statsförvaltningen.

Förutom att det ställs höga krav på ledarskapet kan myndighetschefen också behöva särskilda kunskaper om de frågor som myndigheten ansvarar för. Egenskaper som flexibilitet förväntas samexistera med hög integritet i rollen som statstjänsteman.

Vilka förväntningar, krav och utmaningar ställs myndighetscheferna inför? Hur kan och bör myndighetschefen arbeta för att få till stånd en god förvaltningskultur? Vad behöver chefen för stöd och hur har rollen förändrats över tid? Det är några av de frågor vi kommer diskutera vid ett seminarium den 5 december.

Medverkar vid seminariet gör: 

  • Mikael Sjöberg, tidigare generaldirektör vid Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet.
  • Ingrid Lomfors, tidigare överintendent vid Forum för levande historia.
  • Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör vid Försäkringskassan, Skolinspektionen och Brottsförebyggande rådet.
  • Gunnar Westling, handledare och strategisk rådgivare, ekonomie doktor, medförfattare till boken Myndighetschefens utvecklingsresa.
  • Claes Lindgren, senior rådgivare vid Arbetsgivarverket och tidigare chef för Enheten för statlig arbetsgivarpolitik i Finansdepartementet.
  • Joel Degols, samordnare av frågor om god förvaltningskultur vid Statskontoret

Tid och plats

Måndagen den 5 december kl. 09.30–11.00, kaffe serveras från kl. 09.00. 

Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm eller digitalt. 

Målgrupp

Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i offentlig sektor samt forskare. 

Anmälan

Sista anmälningsdag är måndag 28 november. 

Besked om man fått plats (samt eventuell länk) skickas ut löpande men senast den 2 december kl. 12.00.  

Till anmälningsformuläret för seminariet

Om du har frågor kan du kontakta oss på seminarier@statskontoret.se.