Till huvudinnehåll

Vad kan vi lära av myndigheter som ställer om?

Ibland gör regeringen satsningar eller neddragningar inom vissa politikområden eller verksamheter. Förändringarna leder ofta till snabba och betydande revideringar av anslag eller till nya uppdrag för de statliga myndigheter som berörs. Omställningarna kan vara en följd av politiska prioriteringar, men de kan också bero på förändringar i omvärlden.

2023-11-29, kl 09:30 - 11:00

I Statskontorets rapport När myndigheter ställer om – Erfarenheter av snabba omställningar belyser vi hur ett antal myndigheter har hanterat en situation som innebär att de snabbt har behövt skala upp, skala ner eller ställa om verksamheten. Vi redovisar bland annat vilka utmaningar som kan uppstå när myndigheternas uppdrag förändras och hur de kan arbeta för att verksamheten bedrivs effektivt under omställningsfasen.  

Vi bjuder nu in till ett seminarium där vi presenterar våra iakttagelser och slutsatser från rapporten.  

På seminariet berättar också Marcus Toremar och Eva Rosenthal om sina erfarenheter och lärdomar från omställningar som Migrationsverket respektive Tillväxtverket har gått igenom.

Därefter berättar Christina Gellerbrant Hagberg från Arbetsgivarverket om myndighetens samlade kunskaper och erfarenheter om omställningar i myndigheter. Christina berättar också om vilket stöd Arbetsgivarverket kan erbjuda dem som behöver ställa om sin verksamhet. Avslutningsvis finns det utrymme för frågor och reflektioner från åhörarna.

Tid

Onsdagen den 29 november, kl. 09.30–11.00. Kaffe serveras från kl. 9.00. 

Plats

Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Målgrupp

Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i offentlig förvaltning. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 22 november i anmälningsformuläret för seminariet.

Om du har frågor kan du kontakta oss på seminarier@statskontoret.se