Till huvudinnehåll

Förvaltningspolitisk dag

Vid årets förvaltningspolitiska dag medverkar forskare, representanter för myndigheter samt civilminister Erik Slottner. Moderator är Johan Quist, docent, Karlstad universitet.

2024-04-24, kl 13:00 - 17:00

Styrningen av förvaltningen är ett av regeringens huvudsakliga instrument för att möta nya utmaningar och möjligheter. En sviktande ekonomi, ett förändrat säkerhetsläge eller teknologiska framsteg kan leda till att myndigheter behöver växa, minska, slås ihop eller plockas isär. En föränderlig omvärld ställer därmed ständigt nya krav på statsförvaltningens förmåga att ställa om.

För den enskilda myndigheten kan det inledningsvis vara utmanande att hantera olika typer av omställningar och samtidigt bedriva en effektiv verksamhet. En huvudfråga blir ofta hur myndigheten ska klara av sin kompetensförsörjning. Men omställning ställer också höga krav på den interna styrningen och ledningens förmåga att omvandla nya direktiv eller resurser till de resultat som regeringen förväntar sig.

Vid 2024 års Förvaltningspolitiska dag vill vi diskutera förvaltningens ständiga utveckling och hur myndigheterna kan hantera den så effektivt som möjligt. Vi kommer bland annat att få ta del av aktuella exempel och få möjlighet att reflektera tillsammans.


Program

Inledning av civilminister Erik Slottner

Hur kan vi vara effektiva i en tid av omställning?

  • Dagen ramas in av Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren och moderator Johan Quist.

Hur kan myndigheter trygga sin kompetensförsörjning i samband med omställningar? Möjligheter och hinder

  • Jan-Olov Lindh, generaldirektör, Mediemyndigheten
  • Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
  • Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör, Arbetsgivarverket

Paus

Att göra verkstad av en ny organisation och ökade medel – Polisens arbete med att utveckla sina resultat

  • Petra Lundh, rikspolischef, Polismyndigheten

Statsförvaltningen i ständig förändring – avslutande reflektioner

  • Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
  • Ulf Bengtsson, utredare Översyn av mindre myndigheters uppgifter och organisering
  • Bettina Kashefi, kanslichef, Kommissionen för skattenytta

Summering av dagen

Mingel


Information

Tid

24 april, 13.00-17.00
Sista anmälningsdag är 10 april

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm (Norra bantorget)
I år finns ingen möjlighet att delta digitalt

Målgrupp

Inbjudna är myndighetschefer, högsta ledningsgruppen i myndigheter, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndighetsstyrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området.

Kontakt och anmälan

Om du har frågor kontakta oss på fpd@statskontoret.se

Anmäl dig i anmälningsformmuläret för Förvaltningspolitisk dag 2024