Till huvudinnehåll

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter

Statliga myndigheter ska mellan år 2016-2023 ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik.

2024-04-30

Statskontoret har i uppdrag att redovisa hur många myndigheter som har ställt eller avser att ställa praktikplatser till förfogande, hur många praktikplatser det handlar om samt hur många nyanlända och funktionshindrade som påbörjat och genomfört praktik.

Uppdraget Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter

Uppdraget Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter