Till huvudinnehåll

Hur arbetar myndigheterna med påverkande information och kommunikation?

Myndigheter ska vara tillgängliga och ge information om den egna verksamheten. De arbetar också med kommunikation och information som syftar till att påverka allmänhetens kunskaper, attityder eller beteenden. Det kan handla om insatser som syftar till att befolkningen ska vaccinera sig, att medborgarna ska förbättra sin beredskap inför olika kriser eller att bilförare ska agera på ett säkert sätt i trafiken.

2024-03-18, kl 09:30 - 11:00

Statskontoret har på uppdrag av regeringen kartlagt omfattningen av den informations- och kommunikationsverksamhet som syftar till att påverka allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden. I uppdraget ingick också att analysera hur denna verksamhet förhåller sig till kraven på legalitet, saklighet och opartiskhet.

Statskontoret bjuder nu in till ett seminarium där vi kommer att belysa myndigheternas kommunikation och information till allmänheten. Vid seminariet kommer vi bland annat att ge exempel på vilka utmaningar myndigheterna ställs inför i detta arbete. Vi kommer också att diskutera hur informations- och kommunikationsverksamheten kan bedrivas på ett sätt som överensstämmer med de värden som ska genomsyra arbetet vid statliga myndigheter.

Seminariet inleds med att Josef Pallas (Uppsala universitet) ger en övergripande introduktion till offentlig sektors utmaningar när det kommer till kommunikation. Därefter presenterar Max Dahlbäck resultaten från Statskontorets rapport. Det efterföljande panelsamtalet modereras av Statskontorets generaldirektör. I panelen medverkar bland annat kommunikationsdirektörerna Linda Corsvall (Socialstyrelsen) och Morgan Olofsson (MSB) samt generaldirektören Annica Sohlström (Livsmedelsverket).

Tid och plats

Måndagen den 18 mars kl. 09.30-11.00. Kaffe serveras från kl. 09.00.

Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17.

Det är också möjligt att följa seminariet digitalt via Zoom.

Målgrupp

Målgruppen för seminariet är Regeringskansliet, offentliga myndigheter och forskare.

Anmälan

Anmäl dig senast måndag den 11 mars.

Anmälningsformulär för seminariet

Om du har frågor kan du kontakta seminarier@statskontoret.se.