Till huvudinnehåll

Statskontoret får en central roll i arbetet mot korruption och otillåten påverkan i den offentliga förvaltningen

Regeringen har gett Statskontoret tre nya uppdrag som på olika sätt ska bidra till att stärka den offentliga förvaltningens motståndskraft mot korruption och otillåten påverkan. Uppdragen handlar om att utveckla stöd till myndigheter, kommuner och regioner och samordna myndigheter som på olika sätt arbetar mot korruption och otillåten påverkan.

Uppdragen förstärker Statskontorets uppgift att främja och samordna arbetet mot korruption i staten. Det här förtydligar myndighetens roll, säkrar ett långvarigt stöd till myndigheterna och skapar förutsättningar för ett mer samlat arbete mot korruption i staten.

– De här uppdragen innebär att vår roll i förvaltningen justeras. De ställer stora krav på oss och andra myndigheter att samordna vår kunskap och våra insatser och att löpande samverka, säger Annelie Roswall Ljunggren.  

Statskontoret har i flera analyser konstaterat att det finns ett fortsatt behov av stöd och tydligare styrsignaler till myndigheter, kommuner och regioner vad som gäller för arbetet mot korruption. Eftersom det övergripande arbetet mot korruption berör flera myndigheter har Statskontoret också pekat på behovet av mer samordning i det fortsatta arbetet. Myndigheten har också pekat på behovet av ett bredare grepp som träffar hela den offentliga förvaltningen, såväl myndigheter som kommuner och regioner. 

Regeringen stärker arbetet mot korruption 

Redan i maj 2024 gav regeringen Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet mot korruption i staten genom en ändrad instruktion. Nu tar regeringen ytterligare steg för att förstärka arbetet. I en ny handlingsplan breddas regeringens grepp i syfte att förstärka arbetet mot korruption och otillåten påverkan i hela den offentliga förvaltningen. Handlingsplanen beskriver en rad initierade aktiviteter men introducerar också nya. Statskontoret berörs på flera sätt av denna handlingsplan. Inte minst genom ett antal olika uppdrag med fokus på korruption och otillåten påverkan. Det handlar bland annat om att utveckla och tillhandahålla stöd, genomföra omfattande kommunikationsinsatser, utveckla uppföljningssystem samt analys- och förslagsarbete. Centralt för uppdragen är samverkan med andra myndigheter som på olika sätt bidrar i arbetet mot korruption. 

Som en följd av uppdragen bjuder Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren in en rad myndighetschefer till ett första möte för att diskutera hur myndigheterna tillsammans ska ta ytterligare steg i arbetet mot korruption.

– Jag är övertygad om att vi med gemensamma krafttag kan bidra till förändring och öka förvaltningens motståndskraft mot korruption och otillåten påverkan, tillägger Annelie Roswall Ljunggren.

– Det finns idag relativt goda kunskaper om hur vi kan arbeta för att minska riskerna för korruption och bli bättre på att upptäcka sådana problem. Dessa kunskaper behöver få spridning och fäste i förvaltningen. Men det är lättare sagt än gjort, den stora utmaningen är inte att komma på vad man kan göra, det svåra är att skapa interna rutiner och utveckla arbetssätt som samspelar och kan vaccinera organisationen mot korruption och som är hållbara över tid, säger Johan Mörck, utredare på Statskontoret.

Länk till information på regeringen.se


Kontakt

Johan Mörck, utredare på Statskontoret, e-post: johan.morck@statskontoret.se, telefon: 08-454 4625