Till huvudinnehåll

Ett effektivare uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken

2010:25
Publicerad: 2010-11-15

Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken. Uppföljningssystemet består av en årlig redovisning av indikatorer inom områden som är av relevans för ungas levnadsvillkor, årliga tematiska analyser samt attityd- och värderingsstudier.

15 myndigheter har i uppdrag att följa ungdomars levnadsvillkor genom att årligen redovisa totalt 80 indikatorer. Sammanställningen av indikatorer presenteras i Ungdomsstyrelsens årliga rapport Ung idag. Medverkan i uppföljningen skapar inget mervärde för myndigheterna. De departement som ansvarar för myndigheterna anser sig inte särskilt berörda av den samlade uppföljningen av ungdomspolitiken. Det finns även brister i indikatorernas relevans för de övergripande målen för ungdomspolitiken, att ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

Statskontoret föreslår i rapporten hur regeringen kan förbättra uppföljningen av ungdomspolitiken bland annat genom att öka relevansen i indikatorerna, effektivisera datainsamlingen till indikatorerna samt samordna uppföljningen av olika tvärsektoriella områden.