Till huvudinnehåll

Fortsatta former för digitaliseringspolitiken. Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning

2020:3
Publicerad: 2020-02-14

Statskontoret har utvärderat Digitaliseringsrådets organisation och arbete och undersökt möjliga former för analys, uppföljning och genomförande av digitaliseringspolitiken. Digitaliseringsrådet har under perioden 2017–2020 regeringens uppdrag att främja genomförandet av digitaliseringspolitiken, bland annat genom analys och uppföljning av området.

Statskontoret bedömer att vissa av Digitaliseringsrådets uppgifter kan hanteras mer effektivt genom att regeringen fördelar ansvar och uppgifter på ett delvis nytt sätt. Det är särskilt viktigt att regeringen säkerställer långsiktighet och kontinuitet när det gäller att samlat följa upp och analysera digitaliseringspolitiken.

Statskontoret föreslår därför att regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) en instruktionsenlig uppgift att följa upp och analysera samhällets digitalisering utifrån målen för digitaliseringspolitiken. Statskontoret föreslår också att regeringen renodlar Digitaliseringsrådets uppgifter till att bistå regeringen med råd och kunskap inom digitalisering, och därmed avvecklar Digitaliseringsrådets kansli.