Till huvudinnehåll

Myndigheternas korruptionsrisker – En studie av hur ett konkret stöd i riskarbetet kan utformas

2020:101
Publicerad: 2020-10-15

I regleringsbrevet för 2020 fick Statskontoret i uppdrag att genomföra en studie av förutsättningarna för och utformningen av ett konkret stöd till myndigheterna i deras arbete med korruptionsrisker.

Inom ramen för uppdraget har vi samverkat med Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Brottsförebyggande rådet och andra relevanta myndigheter. Vi har också diskuterat uppdragets frågor med representanter för Myndighetsnätverket mot korruption.