Till huvudinnehåll

Praktik i staten – En fördjupad uppföljning

2021:100

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt upp myndigheternas arbete med satsningen Praktik i staten. Mellan 2016 och 2020 har drygt 200 myndigheter haft i uppdrag att för praktik ta emot nyanlända personer och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har nu förlängt uppdragen till och med 2023.

Satsningen har inte uppnått regeringens mål om att myndigheterna ska ta emot minst 1 000 praktikanter ur varje målgrupp i genomsnitt per år. Myndigheterna har under hela perioden 2016–2020 tagit emot ungefär 3 000 nyanlända praktikanter och 1 000 praktikanter med funktionsnedsättning, vilket är lägre än målet på totalt 10 000 praktikanter under perioden. Uppföljningen visar också att myndigheterna har tagit emot färre praktikanter för varje år under hela perioden.

Statskontorets uppföljning visar att bland de främsta hindren för att myndigheter ska ta emot praktikanter är att många myndigheter har haft svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter och avsätta resurser för uppdragen. Statskontoret drar också ett antal slutsatser som regeringen och myndigheterna kan ta hjälp av i det fortsatta arbetet med satsningen.