Till huvudinnehåll

Sjukfrånvaron i staten år 2020 – myndigheter och sektorer

2021:101
Publicerad: 2021-05-12

Statskontoret sammanställer och redovisar uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro. Under 2020 var i genomsnitt sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna 3,9 procent av den ordinarie arbetstiden. Det innebär att den har ökat jämfört med 2019, då den var 3,8 procent. Ökningen är relativt liten, men bryter ändå trenden. Tidigare har frånvaron minskat tre år i rad fram till och med 2019.

Långtidsfrånvaron (mer än 60 dagar) som andel av den totala sjukfrånvaron var 45,9 procent under 2020. Den har minskat i förhållande till 2019, då den var 51,3 procent.

Sjukfrånvaron i procent av gruppens ordinarie arbetstid var 4,9 procent för kvinnor och 2,9 procent för män. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor (0,1 procentenheter) men ökat för män (med 0,4 procentenheter) i förhållande till 2019.

Sjukfrånvaron för anställda i åldersgrupperna yngre än 30 år var 3,1 procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. I gruppen 30–49 år var den 3,8 procent och i gruppen 50 år och äldre var den 4,3 procent. Det innebär att sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter för de yngsta och för de medelålders medarbetarna, men minskat med 0,1 procentenheter för de äldsta medarbetarna.

Vi kan jämföra sjukfrånvaron 2020 med föregående år för samtliga 201 myndigheter som ingår i undersökningen. Av dem hade 138 (69 procent) en lägre eller oförändrad sjukfrånvaro 2020 än 2019. Det var 63 myndigheter (31 procent) som hade högre sjukfrånvaro 2020 än 2019.