Till huvudinnehåll

Introduktionsutbildning för statligt anställda

2022/56-6
Publicerad: 2022-11-28

Statskontoret arbetar med att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för anställda i staten på uppdrag av regeringen. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar i statsförvaltningen, oavsett verksamhet. Genom utbildningen får deltagarna kunskaper om de regler och förutsättningar som styr arbete i staten. Kunskaper de kan omsätta i sin roll som statsanställd.

Stärka förmågan att hantera rollen som statsanställd

Utbildningen ska stärka förmågan att hantera den särskilda roll som statsanställda har. Det handlar bland annat om att man som statsanställd arbetar på medborgarnas uppdrag, att den offentliga makten utövas under lagarna och att man ska vara saklig och opartisk.

Utbildningen kommer att utgå från den statliga värdegrunden och ge kännedom om de huvudsakliga lagar och regler som styr arbetet för statsanställda. Den statliga värdegrunden består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Deltagarna ska efter avslutad utbildning bland annat känna till

  • vad det innebär att vara statsanställd och på vilka sätt det skiljer sig från att vara anställd inom till exempel den privata sektorn
  • de grundläggande principer och de huvudsakliga lagar och regler som styr ens arbete i staten
  • hur vissa viktiga regler och principer påverkar det egna arbetet, till exempel offentlighetsprincipen.

Ett komplement till myndigheternas egna introduktionsutbildningar

Utbildningen är grundläggande. Det innebär att den ska vara tillgänglig även för de som saknar förkunskaper om vad det innebär att arbeta i staten.

Nästan alla myndigheter har egna introduktionsutbildningar av något slag. Vår utbildning är tänkt att vara ett stöd till myndigheterna i att introducera det som är gemensamt för alla statsanställda. Men myndigheterna kommer fortfarande att behöva ha egna, mer verksamhetsanpassade introduktioner av nyanställda.

Utbildningen vänder sig i första hand till nyanställda i staten men kan även vara till nytta för personer som varit anställda en tid. Utbildningen är öppen för alla som vill ta del av den.

Statskontoret kommer att tillhandahålla en webbaserad introduktionsutbildning från och med juli 2023 på webbplatsen forvaltningskultur.se. Vi bedömer att utbildningen kommer att ta ungefär två timmar att genomföra.

Frågor och svar om utbildningen

Vi ger svar på ett antal frågor om introduktionsutbildningen, dess innehåll och tekniska förutsättningar på forvaltningskultur.se