Till huvudinnehåll

Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor - en studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter

OOS 44
Publicerad: 2022-01-19

Statskontoret har sammanställt vår kunskap om vad som fungerat väl och mindre väl i regeringens styrning av tvärsektoriella frågor. Syftet med studien är att bidra till att utveckla regeringens förmåga att styra tvärsektoriella frågor. Tvärsektoriella frågor är de frågor där det krävs insatser inom flera olika verksamhetsområden och regelkomplex för att förverkliga politiken.

Vår studie visar att regeringens politik i tvärsektoriella frågor ofta saknar en tydlig inriktning och att styrningen präglas av kortsiktighet. Styrningen lämnar därmed ett tomrum som Regeringskansliet och myndigheterna behöver hantera. Dessa aktörer saknar ofta rätt förutsättningar för att göra det.

Statskontoret anser att regeringen kan förtydliga inriktningen för tvärsektoriella frågor genom tydligare strategier och mer verksamhetsanpassade uppdrag till myndigheterna. Regeringen kan också skapa bättre förutsättningar för långsiktighet i myndigheternas arbete genom att utgå från den ordinarie myndighetsstyrningen. De funktioner och aktörer som hanterar det tomrum som regeringens styrning lämnar kan stärkas för att bättre kunna hantera de tvärsektoriella frågorna.