Till huvudinnehåll

Översyn av statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

2023:11
Publicerad: 2023-05-26

Statskontoret har analyserat modellen för statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom civilsamhället. Syftet är att bidraget ska ha så goda förutsättningar som möjligt att tillgodose organisationernas behov av säkerhetshöjande åtgärder, till exempel säkerhetsdörrar och säkerhetspersonal. Bidraget har i dag en ram på 44 miljoner kronor.

Vår analys visar att bidragsmodellen i nuläget fungerar sämst för de organisationer som är särskilt utsatta för hot, våld eller trakasserier. Därför föreslår vi bland annat att regeringen ändrar bidragsförordningen så att en organisation kan få bidrag dels som nu i form av projekt­bidrag, dels i form av verksamhetsbidrag.

Vi föreslår också att den ansvariga myndigheten Kammarkollegiet tar fram kriterier för att pröva en organisations rätt till bidrag på ett sakligt sätt, och för att fördela bidraget utifrån organisationernas behov av säkerhets­höjande åtgärder.