Till huvudinnehåll

Statsförvaltningen i korthet 2023

Publicerad: 2023-06-20

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling. I den årliga rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

Det finns idag 342 myndigheter under regeringen. Sedan 2015 har antalet myndigheter varit ungefär lika många men i ett längre tidsperspektiv har antalet myndigheter minskat.

Flest myndigheter finns inom verksamhetsområdet Samhällsskydd och rättskipning. Förhållandevis många myndigheter finns också inom områdena Näringslivsfrågor, Allmän offentlig förvaltning och Utbildning.

Antalet årsarbetskrafter i myndigheterna under regeringen är i år 248 000, vilket är en ökning med cirka 7 000 jämfört med föregående år. Antalet årsarbetskrafter har ökat mer under senare år än tidigare, trots att antalet myndigheter inte har ökat. Samtidigt har statens andel av antalet anställda på arbetsmarknaden varit i stort sett oförändrad under många år.