Till huvudinnehåll

En analys av några offentliga styrmedel för bättre matvanor

2019:10

Statskontorets analys visar att ekonomiska styrmedel på livsmedelsområdet och begränsningar i marknadsföring till barn kan användas för att främja hälsosamma matvanor.

Exempelvis visar forskning att punktskatter på drycker med tillsatt socker och lagförbud mot marknadsföring av ohälsosamma livsmedel till barn kan påverka konsumtionen i en hälsosam riktning. Åtgärderna måste följa EU:s regler om fri rörlighet och vara proportionerliga.

Analysen visar också att åtgärderna ökar den administrativa bördan för företag och det offentliga. För att närmare kunna bedöma resultaten och konsekvenserna av åtgärderna behöver de preciseras med avseende på utformning och vilka livsmedel som bör omfattas.