Till huvudinnehåll

Udda fåglar i kommittéväsendet. En studie av otraditionella kommittéer

OOS 36
Publicerad: 2019-05-10

Det statliga kommittéväsendet har en flera hundra år lång tradition i Sverige. Regeringen har tillsatt kommittéer för att ta fram kunskap eller för att väga samman intressen. Det övergripande syftet har i regel varit att ta fram ett beslutsunderlag för ett politiskt ställningstagande.

Men kommittéväsendet har kommit att vidga sig långt utanför det traditionella utredningsarbetet. Operativt inriktade kommittéer med främjandeuppdrag, kommittéer som löpande ska analysera ett område och kommittéer som fungerar som mötesplatser är några exempel på hur kommittéformen används idag.

I den här studien kartlägger och analyserar Statskontoret kommittéer som har andra sorters uppdrag än att utreda en viss fråga. Vi undersöker varför regeringen väljer att använda kommittéformen på ett otraditionellt sätt och hur formen fungerar för olika typer av verksamheter. Vi analyserar också vilka möjligheter och risker det kan finnas med en otraditionell användning av kommittéväsendet.