Till huvudinnehåll

Förvaltningspolitisk dag

Förvaltningspolitisk dag är ett årligt återkommande evenemang som Statskontoret arrangerar.

Förvaltningspolitisk dag är ett tillfälle för dig som har en ledande position i statsförvaltningen eller som forskar om förvaltningspolitik att få lyssna på intressanta föredrag och tillsammans med andra diskutera frågor om styrning, ledning, organisering och utveckling av offentlig förvaltning.