Till huvudinnehåll

Vi bidrar till förvaltningspolitikens utveckling

Vi analysera trender och utvecklingstendenser i den offentliga sektorn. Vi sammanställer vår kunskap och sprider insikter i skrifter och rapporter och på våra seminarier. Vår kunskap bidrar till att utveckla förvaltningspolitiken.