Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
8 juni 2021

Sammanställning över alla statsbidrag till kommuner och regioner

Statskontoret redovisar en förteckning över samtliga statsbidrag till kommuner och regioner 2020. Förteckningen innehåller bland annat information om hur mycket medel staten betalat ut till kommuner och regioner inom ramen för respektive statsbidrag.

Sammanställningen är en del av vårt årliga uppdrag att kartlägga statens styrning av kommuner och regioner. Förteckningen finns som bilaga till årets rapport om utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner.