Till huvudinnehåll

Spelmarknaden fungerar bättre efter omregleringen

Den svenska spelmarknaden omreglerades 2019 när Sverige införde ett licenssystem för spelföretag. Statskontorets utvärdering visar att spelmarknaden fungerar bättre efter omregleringen. Den offentliga kontrollen över marknaden har ökat och förutsättningarna att motverka spelproblem har förbättrats.


2022-04-01

– Den gamla spelregleringen urholkades av att svenskarna spelade allt mer hos företag utan tillstånd i Sverige, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. En tydlig effekt av omregleringen är att den offentliga kontrollen över den svenska spelmarknaden har ökat och att fler spelföretag följer svensk lag och betalar skatt i Sverige.

Kanaliseringsgraden är ett mått på hur stor den offentliga kontrollen är över spelmarknaden. Den visar hur stor del av svenskarnas spelande på bland annat onlinekasino och vadhållning på sport som sker hos spelföretag med svensk licens. Kanaliseringsgraden har ökat från under 50 procent 2018 till uppskattningsvis 87 procent 2021. Även om kanaliseringsgraden har ökat efter omregleringen visar Statskontorets utvärdering att mer behöver göras för att stoppa spelföretag på bland annat Curaçao från att rikta spel mot Sverige.

Statskontoret konstaterar också att förutsättningarna för att motverka spelproblem har blivit bättre. Efter omregleringen är det betydligt fler spelföretag som följer svenska regler om spelansvar och marknadsföring och som står under tillsyn från svenska myndigheter. Samtidigt kan staten göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av spelande.

– Omsorgsplikten är ett viktigt inslag i den nya spelregleringen, säger Annelie Roswall Ljunggren. Den innebär att spelföretagen måste följa sina kunder och se till att de inte spelar för mycket. Men det behövs en tydligare reglering av hur spelföretagen får behandla personuppgifter för att omsorgsplikten ska fungera så bra som möjligt.

Statskontoret har utvärderat effekterna av omregleringen på uppdrag av regeringen. Uppdraget har slutredovisats i rapporten Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Slutrapport (2022:5). Omregleringen innebar bland annat att kommersiella spelföretag kan få licens att ordna vadhållning på sport och hästar och onlinekasino i Sverige. Mer än 60 spelföretag har ansökt om och fått licens att ordna denna typ av spel.