Till huvudinnehåll

Statskontoret lanserar en introduktionsutbildning för alla nyanställda i staten

De senaste åren har ca 26 000 nyanställda per år påbörjat ett arbete i staten. Statskontoret har på uppdrag av regeringen tagit fram en digital introduktionsutbildning som riktar sig till nyanställda i staten och som syftar till att stärka statsanställdas förmåga att hantera rollen som statsanställd. Idag lanseras utbildningen som ger kunskaper om de lagar, regler och förutsättningar som styr arbete i staten och som utmärker rollen som statsanställd.


2023-06-29

Som statsanställd arbetar du på medborgarnas uppdrag och ska bidra till att genomföra riksdagens och regeringens beslut. I utbildningen får användaren grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar statligt, oavsett verksamhet och roll. Kunskaper de kan omsätta i sin arbetsvardag omgående. Utbildningen riktar sig både till de som är nyanställda i staten men också till de som redan arbetar i staten och som vill friska upp sina kunskaper.

Innehållet i utbildningen utgår från den statliga värdegrunden. Den sammanfattas i sex principer; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Principer som sätter ramarna för arbetet i staten och som statsanställda ska förhålla sig till. Det innebär bland annat att agera sakligt och opartiskt, främja en fri och öppen debatt, behandla alla människor med respekt, hushålla med statens resurser samt vara effektiv och tillgänglig. Ibland värden som kan stå i motsats till varandra.

Webbutbildningen, Din roll i staten – gemensamma spelregler, är tillgänglig på www.statskontoret.se/din-roll-i-staten

 

Kontakt:
Susanne Johansson, projektledare på Statskontoret, tel. 08-454 4779, e-post: susanne.johansson@statskontoret.se