Till huvudinnehåll

Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

2018:24

Statskontoret har kartlagt vilka effekter den tidsomställning som görs två gånger per år har i Sverige. Kartläggningen omfattar kända eller på annat sätt lättillgängliga effekter inom i huvudsak folkhälsa, jordbruk, energi, transporter, fritidsverksamhet och turism.

Effekterna av tidsomställningen är ganska marginella och Statskontoret bedömer att den totala påverkan på samhället är liten. De kända effekter som finns är övervägande positiva och förekommer inom energiområdet och folkhälsoområdet.

Rapporten bygger på en genomgång av relevant forskning, intervjuer med sakkunniga samt bedömningar av expertmyndigheter.