Till huvudinnehåll

Myndigheternas arbete med påverkande information och kommunikation – en kartläggning och analys

2024:5
Publicerad: 2024-03-04

Statskontoret har kartlagt och analyserat myndigheters information- och kommunikation till allmänheten som syftar till att påverka kunskaper, attityder eller beteenden. I rapporten konstaterar vi att många myndigheter arbetar med sådan information och kommunikation, och att det krävs ett aktivt och löpande arbete för att se till att den är effektiv, saklig och opartisk.

Vår kartläggning visar att 130 myndigheter arbetade med påverkande information och kommunikation 2022. Det kan handla om insatser som syftar till att befolkningen ska vaccinera sig, att medborgarna ska förbättra sin beredskap inför olika kriser eller att bilförare ska agera på ett säkert sätt i trafiken.

Sammantaget uppskattar myndigheterna att den påverkande informationen och kommunikationen kostade cirka 1 miljard kronor. Men uppskattningen är mycket osäker. Ett fåtal myndigheter stod för majoriteten av kostnaderna, bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Trafikverket.

Myndigheter är medvetna om ramarna för kommunikation

Vi konstaterar i rapporten att både lagstiftning och regeringens styrning innebär att myndigheter får använda påverkande information och kommunikation för att nå målen för sin verksamhet. Det är också vanligt att regeringen ger myndigheter uppdrag och uppgifter om påverkande information och kommunikation inom en mängd olika områden.

Myndigheters information och kommunikation ska vara saklig och opartisk. I rapporten konstaterar vi att myndigheterna är väl medvetna om och lever upp till dessa krav, även om det finns enstaka exempel på myndigheter som har brustit när det gäller saklighet och opartiskhet. Det är samtidigt viktigt att informationsinsatserna är effektiva och att myndigheterna redan i planeringsstadiet tänker på vad som ska uppnås och varför.

Den statliga värdegrunden fungerar idag som vägledning för hur myndigheterna hanterar frågor om bland annat saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. När en myndighet och dess anställda förhåller sig och beter sig i enlighet med värdegrunden skapas det en god förvaltningskultur.

– Ett föränderligt medielandskap och utvecklingen av digitala kanaler ställer alltmer komplexa krav på myndigheternas information och kommunikation till allmänheten. Det är viktigt att myndigheterna arbetar aktivt för en god förvaltningskultur, och att det arbetet inkluderar hela verksamheten och alla anställda, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.