Till huvudinnehåll

Om offentlig sektor

Om offentlig sektor (OOS) är en skriftserie som speglar och analyserar förvaltningens och förvaltningspolitikens utveckling.

Skrifterna belyser aktuella företeelser eller förestående utmaningar och greppet är genomgående sektorsövergripande, ofta jämförande och summerande.

Vilka förvaltningsfrågor som får stå i fokus och är lämpliga att behandla i skriftserien avgör Statskontoret i en ständigt pågående professionell diskussion såväl internt som med Regeringskansliet och andra delar av den offentliga förvaltningen eller forskningen.

Om offentlig sektor riktar sig till alla – verksamma inom sektorn, politiker, forskare, media och allmänhet – som är intresserade av att följa eller delta i en diskussion om förvaltningens utveckling.

Skrifter i serien Om offentlig sektor

2022

Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor - en studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter

2021

Perspektiv på omprövning
God förvaltningskultur i praktiken

2020

Förvaltningsmodellen under coronapandemin 
På väg mot en bättre tillsyn?
En innovativ och samverkande förvaltning
Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi

2019

Offentligt anställdas bisysslor. En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner 
Udda fåglar i kommittéväsendet. En studie av otraditionella kommittéer

2018

Myndigheternas personalansvarsnämnder 
Myndighetsstyrelser i praktiken
Strategier och handlingsplaner. Ett sätt för regeringen att styra? 

2017

Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten 
Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel

2016

Myndighetschefernas syn på regeringens styrning 
Förändringsprocesser i stora organisationer 
Statsförvaltningen efter 20 år i EU 
Renodling av statlig verksamhet 
Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer 
Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg?

2015

Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar 
Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet

2014

Överenskommelser som styrmedel 
Myndigheters säljverksamhet – hur och varför?
Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former?

2013

Attraktiv och föredömlig. En studie om staten som arbetsgivare
Flexibilitetens fördelar och faror – perspektiv på regeringens myndighetsstyrning
Stärk kedjan! Erfarenheter från tjugo analyser av statlig styrning och organisering

2012

Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret
För säkerhets skull. Om myndigheters arbete mot hot och våld riktat mot deras anställda
Tänk till om tillsynen. Om utformningen av statlig tillsyn

2011

Uppfattningar om förvaltningen – kvalitet i offentlig verksamhet från allmänhetens och företagens horisont
Från trappa till spaljé – myndigheters arbete med karriärutveckling
Fristående utvärderingsmyndigheter - en förvaltningspolitisk trend?
Förvaltningen om förvaltningspolitiken - förväntningar, utmaningar och möjligheter
Fångar FISKEN* fel? Betydelsen av intern styrning och kontroll för att motverka felaktiga utbetalningar

2010

Värdegrunden i staten - en nulägesbild
Centralisering och specialisering inom svensk statsförvaltning av Anna Pauloff och Johan Quist
Färre men större. Statliga myndigheter åren 2007-2010
Statens regionala företrädare – trender och scenarier
Fokus på mångfald – strategisk kompetensförsörjning i staten
Reforming Norway’s welfare administration by Tom Christensen, Per Lægreid
Public management reform during financial austerity by Christopher Pollitt
När flera blir en – om nyttan med enmyndigheter