Till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

01
jun 2021

Statlig satsning på lärarlöner påverkar lönebildningen

12
maj 2021

Sjukfrånvaron i staten ökade marginellt under 2020

29
mar 2021

Spelandet hos företag utan svensk licens ökade under 2020

15
mar 2021

Insatser mot mäns våld mot kvinnor behöver bli mer kunskapsbaserade

03
feb 2021

Likvärdighetsbidraget når ut till de skolor som har störst behov

11
dec 2020

Förvaltningsmodellen innebär både begränsningar och möjligheter i kristider

30
nov 2020

Begränsa Skolinspektionens hantering av klagomål

16
nov 2020

Kommuner medverkar till att socialt utsatta personer flyttar

13
nov 2020

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten fungerar, men kan utvecklas

25
jun 2020

Regeringen behöver ange en tydlig inriktning för arbetet med Agenda 2030 i Sverige