Till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

02
dec 2022

Forskningsantologi från Statskontoret: Rättsstaten i den svenska förvaltningen

29
jun 2022

Förhandlingsuppdrag kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar

31
maj 2022

Statens många krav skapar betydande administration i kommunsektorn

25
apr 2022

Färre deltagare än väntat i intensivåret

01
apr 2022

Spelmarknaden fungerar bättre efter omregleringen

30
mar 2022

SiS ungdomshem behöver bättre förutsättningar för vård av barn och unga

14
jan 2022

Arbetet med återvändande kan effektiviseras med befintlig organisation

30
nov 2021

Brister i planeringen en förklaring till Sydvästlänkens försening

28
sep 2021

Det svenska systemet säkerställer inte spårbarhet av fisk

10
sep 2021

Dansens Hus behöver bli mer transparent med hur de planerar och genomför sin verksamhet