Till huvudinnehåll

Det behövs ofta stöd och samordning

I några av våra utvärderingar har vi sett att regeringen behöver utse en aktör som ansvarar för stöd och samordning i strategiarbetet. Det kan stärka kontinuiteten i arbetet, ge struktur för samverkan mellan olika aktörer och säkerställa en samlad och strukturerad uppföljning och kunskapsöverföring.

Det är viktigt att stöd- och samordningsfunktionen inte bara blir en administrativ överbyggnad. Behovet av att peka ut en ansvarig aktör för stöd och samordning behöver därför bedömas från fall till fall.

Två exempel på när regeringen utsett en aktör med ansvar för stöd och samordning i strategiarbetet var i arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och i arbetet med strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.