Till huvudinnehåll

Styrning genom strategier och handlingsplaner

Statskontoret har utvärderat flera områden där regeringen använder strategier och handlingsplaner. Vi har också tagit fram en särskild skrift som belyser hur regeringen använder dessa styrinstrument i styrningen av myndigheter och andra aktörer.

Ofta använder regeringen strategier och handlingsplaner som styrform vid komplexa samhällsutmaningar, när handlande behöver gå på tvären över olika politikområden eller när regeringen vill rikta strålkastarljuset på en fråga. Ibland används strategier också för mer avgränsade områden.  

I Statskontorets rapporter har vi sett risker men också möjligheter och framgångsfaktorer när regeringen använder strategier och handlingsplaner i sin styrning.