Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Fakta om statsförvaltningen

Statskontoret har i uppdrag att följa och beskriva den offentliga sektorns utveckling. Här redovisar vi en översiktlig bild av svenska myndigheter.

Vi redovisar varje år information  om den statliga förvaltningens struktur och organisation i rapporten Statsförvaltningen i korthet. Antal myndigheter stäms även av med Statistiska centralbyrån och justeras vid två tillfällen per år, 15 juni samt 15 december.

Visa diagraminformation

 


Myndigheterna under regeringen

I det här kapitlet redogör vi för hur antalet myndigheter har utvecklats över tid och inom vilka områden som myndigheterna finns. Vi tar även upp vissa uppgifter om var den statliga förvaltningen finns.

Visa diagraminformation

Myndigheternas storlek

I det här kapitlet redovisar vi myndigheternas storlek i antal årsarbets­krafter. Vi redogör för hur många årsarbetskrafter som finns i myndig­heterna under regeringen och för vissa skillnader jämfört med tidigare år.

Visa diagraminformation

Myndigheternas ledningsformer och särskilda organ

I det här kapitlet beskriver vi myndigheternas organisering, det vill säga vilka ledningsformer och särskilda organ som de har. 

Visa diagraminformation

De som arbetar i myndigheterna

I de här kapitlet redovisar vi uppgifter om medarbetarna i den statliga sektorn. Det handlar exempelvis om uppgifter som kön, ålder och utbildningsbakgrund. 

Visa diagraminformation

 


Allmänhetens uppfattning om kvalitet i statlig verksamhet

I det här kapitlet redovisar vi allmänhetens uppfattning om femton myndigheter. Kapitlet bygger på den undersökning som Statskontoret gör i samverkan med SOM-institutet varje år. 

Visa diagraminformation