Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitikens utveckling

Statskontoret bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser i den offentliga sektorn. Det gör vi genom att sammanställa kunskapsunderlag, anordna seminarier och delta i internationella samarbeten. 

 


Offentliga sektorns utveckling

Vi följer löpande olika områden i staten samt utvecklingen av styrningen av kommuner och regioner. Årligen sammanställer vi dessa uppgifter på våra faktasidor.


Publikationer

Vi ger ut skrifter i serien Om offentlig sektor (OOS). Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av utvecklingen i statsförvaltningen respektive styrningen av kommunsektorn i skrifterna Statsförvaltningen i korthet och Utvecklingen av en statliga styrningen av kommuner och regioner. Vartannat år gör vi en framåtblickande beskrivning av förvaltningspolitiken. 2019 års utgåva heter Förvaltningspolitik i förändring.


Vi anordnar

Förvaltningspolitisk dag anordnas på våren varje år. Vi anordnar också ett antal seminarier om förvaltningspolitik och förvaltningskultur.


Internationellt

Vi arbetar internationellt genom EUPAN – EU:s nätverk för förvaltningsfrågor och i OECD:s Government at a Glance.