Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Om offentlig sektor

Om offentlig sektor (OOS) är en skriftserie som speglar och analyserar förvaltningens och förvaltningspolitikens utveckling.

Skrifterna belyser aktuella företeelser eller förestående utmaningar och greppet är genomgående sektorsövergripande, ofta jämförande och summerande.

Vilka förvaltningsfrågor som får stå i fokus och är lämpliga att behandla i skriftserien avgör Statskontoret i en ständigt pågående professionell diskussion såväl internt som med Regeringskansliet och andra delar av den offentliga förvaltningen eller forskningen.

Om offentlig sektor riktar sig till alla – verksamma inom sektorn, politiker, forskare, media och allmänhet – som är intresserade av att följa eller delta i en diskussion om förvaltningens utveckling.

Publikationer i serien Om offentlig sektor